Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wojtan Henryk
Henryk Wojtan
ur. w 1957 roku w m. Żychlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

Henryk Wojtan od kwietnia 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” Lokomotywowni PKP w Kutnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził kolportaż wydawnictw bezdebitowych, które przewoził w trakcie pracy w charakterze maszynisty na trasach Kutno–Warszawa, Kutno–Płock i Kutno–Wrocław. Działalność tę kontynuował w kolejnych latach (1983–1984 i 1986–1987). W swoim mieszkaniu przechowywał znaczne ilości wydawnictw niezależnych: książek, gazet, ulotek i nagrań muzycznych, które następnie były przekazywane do dalszej dystrybucji w drugim obiegu. W 1986 r. wszedł w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków