Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Brzechczyn

ur. w 1963 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Jako uczeń Liceum Ekonomicznego w Kaliszu był redaktorem pisma samorządu uczniowskiego „Głos Ucznia”. W latach 1983–1985 był działaczem samorządu studenckiego UAM. W okresie od października 1984 do maja 1985 był redaktorem gazetki ściennej pt. „Paranoik”. W latach 1983–1989 kolportował wydawnictwa podziemne w ramach siatki kolportażowej zorganizowanej przez członków Konwentu Samorządu Studentów UAM. Od listopada 1985 do kwietnia 1986 był członkiem redakcji, autorem artykułów w podziemnym piśmie „Strzecha” wydawanym przez Wielkopolski Oddział Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” (ps. organizacyjny „Hieronim”), organizatorem lokali na spotkania redakcyjne. W latach 1986–1987 pomagał w organizowaniu na terenie Poznania Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i Porozumienia Grup Niezależnych. W 1987 r. został dwukrotnie zatrzymany przez SB. Od 1987 do 1989 publikował w prasie podziemnej, m.in. w pismach „Cordis”, „Głos Poznańskich Liberałów”, „Czas Kultury”, „Spartakus” (Gdańsk), „Przyjaciel Nauk” (Poznań–Wrocław). W latach 1989–1990 był członkiem NSZZ „Solidarność”, m.in.  sekretarzem KZ Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Kaliszu, 1989 członkiem Miejskiego KO „S” w Kaliszu, redaktorem pism „Impuls” i „Wiadomości Dnia”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków