Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmieleńska Krystyna

Krystyna Chmieleńska

ur. w 1947 roku w m. Szczawno Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Od 1980 r. działała w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Uniwersytecie Wrocławskim. W dniu 6 marca 1982 r. została internowana i umieszczona początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie od 17 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Decyzją z dnia 30 czerwca 1982 r. internowanie uchylono i w dniu 7 lipca 1982 r. została zwolniona. W późniejszym okresie zajmowała się m.in. kolportowaniem wydawnictw sygnowanych przez Solidarność Walczącą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN