Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosińska Danuta

Danuta Kosińska

ur. w 1947 roku w m. Biadoliny Radłowskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W trakcie studiów na Politechnice Warszawskiej brała udział w strajku na tej uczelni. Należała do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności i w dniach 11-13 stycznia 1982 r. zorganizowała w Biurze Projektów Przemysłu Mięsnego zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy osobom internowanym. W tej sprawie była przesłuchiwana przez SB. 
Następnie współpracowała z Radiem Solidarność, gdzie pomagała przy organizacji audycji oraz była spikerką tej rozgłośni. W dniu 30 sierpnia 1982 r. została zatrzymana, a następnie tymczasowo aresztowana. Była więziona w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. W dniu 17 lutego 1983 r. została skazana wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Karę odbywała w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. 26 lipca 1983 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy zwolnił Danutę Kosińską z reszty kary pozbawienia wolności na podstawie ustawy o amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN