Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Rojek

ur. w 1962 roku w m. Połom Duży
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Hucie im. Lenina. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku na terenie huty, organizował dostawy żywności dla strajkujących hutników. Kolportował wydawnictwa podziemne. W październiku 1982 r. został aresztowany i pobity podczas przesłuchania. W listopadzie 1982 r. został skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Krakowie na karę 2 lat pozbawienia wolności.  W lutym 1983 r. został zwolniony z więzienia po ułaskawieniu przez Radę Państwa. Od 1985 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie. Współorganizował i uczestniczył w demonstracjach i akcjach protestacyjnych, m.in. okupacji studium wojskowego UJ. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN