Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matelska Janina

Janina Matelska

ur. w 1944 roku w m. Łabiszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Janina Matelska w latach 1984-1989 była zaangażowana w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Kolportowała nielegalne wydawnictwa, uczestniczyła w manifestacjach antykomunistycznych oraz zajmowała się pozyskiwaniem funduszy dla osób represjonowanych i ich rodzin. Współpracowała z Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" i Duszpasterstwem Ludzi Pracy w Bydgoszczy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków