Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dzierżykraj-Lipowicz Maciej

Maciej Stanisław Dzierżykraj-Lipowicz

ur. w 1950 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 65/2018
Biogram
Maciej Dzierżykraj-Lipowicz od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” środowiska prawniczego w Bydgoszczy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym Wojsk Obrony Wewnętrznej (JW Nr 3466), gdzie przebywał  w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r.
Niniejsze ćwiczenia wojskowe nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich. Były natomiast formą walki z opozycją i represją polityczną. Celem powołania rezerwistów na ćwiczenia wojskowe miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w latach 1982-1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN