Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Zbigniew Amanowicz

ur. w 1962 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Marek Zbigniew Amanowicz z uwagi na prowadzoną działalność kolporterską został objęty operacyjnym rozpracowaniem w ramach sprawy kryptonim "Drukarz", a następnie w dniu 3.12.1982 r. został zatrzymany. Prokurator wojskowy w oparciu o art. 48 ust. 3 Dekretu o stanie wojennym zastosował wobec niego areszt tymczasowy  i osadzono go w Areszcie Śledczym w Radomiu. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Kielcach wszczęła śledztwo w sprawie o współudział w przygotowywaniu, wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych czasopism, ulotek i innych materiałów propagandowych, które zakończyło się sporządzeniem aktu oskarżenia. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Kielcach z dnia 25.02.1983 r. został uznany winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata oraz pokrycie kosztów sądowych. Pan Marek Zbigniew Amanowicz był pozbawiony wolności w okresie od 3.12.1982 r. do 25.02.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej