Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Araszkiewicz Szczepan

Szczepan Araszkiewicz

ur. w 1956 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 123/2022
Biogram
Szczepan Araszkiewicz prowadził działalność opozycyjną w latach 1984-1989. Był drukarzem, kolporterem, członkiem podziemnej ,,Solidarności'' oraz uczestnikiem wielu akcji opozycji antykomunistycznej. 
W latach 1984 - 1989 r. współpracował przy druku niezależnych pism: „Obraz”, „Tygodnik Wojenny”, „Ogniwo”, ulotek, odezw, kartek okolicznościowych. Był pomocnikiem w druku niezależnych wydawnictw Oficyny Wydawniczej oraz druku wydawnictw Ruchu Wolność i Pokój. Dodatkowo zajmował się kolportażem przy użyciu własnego środka transportu. 
W czerwcu 1987 r. był współwykonawcą transparentów na okoliczność wizyty Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Za wniesienie ich na miejsce celebry został zatrzymany i w dniu 12.06.1987 r. ukarany w trybie przyspieszonym przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Szczecina karą grzywny w wysokości 50 tys. zł. 
W 1987 r. zainicjował powstanie Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Szczecinie i został jednym z czołowych działaczy.
Szczepan Araszkiewicz w latach 1984-1989 pozostawał w zainteresowaniu szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa. Prowadzono przeciwko niemu sprawy operacyjne, był wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godzin i przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej