Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ciszewski Lech
Lech Jan Ciszewski
ur. w 1955 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Radomsko. W nocy z 30 kwietnia 1982 r. na 1 maja 1982 r. uczestniczył w akcji wywieszenia na kominach zakładu pracy flag z napisem „Solidarność”. W latach 1987-1989 współpracował z Międzyzakładowym Zarządem NSZZ „Solidarność”. Był zaangażowany w działalność lokalnych struktur Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN