Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Andrzej Kaczkowski

ur. w 1950 roku w m. Krasnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, uczestnikiem strajku w grudniu 1981 r. kontynuującym działalność w podziemnych strukturach związku. Za swoją działalność został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Budowie w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. W trakcie pobytu w Budowie poddawany był inwigilacji, nękającym przesłuchaniom prowadzonym przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB, codziennym rewizjom w izolowanych od reszty jednostki, źle ogrzewanych drewnianych barakach w poszukiwaniu „wrogich” materiałów. Pozbawiony możliwości otrzymywania korespondencji i wyjścia na przepustki oraz odwiedzin ze strony rodzin i bliskich. Represyjny charakter miała także praca wykonywana przez Jerzego Kaczkowskiego i innych osadzonych w obozie rezerwistów. Roboty, w warunkach surowej zimy, związane były z kopaniem i zasypywaniem dołów oraz wyrównywaniem kolein po czołgach na poligonie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016