Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojdakowski Tomasz

Tomasz Wojdakowski

ur. w 1956 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 67/2018
Biogram
Tomasz Wojdakowski od 1977 r. kolportował prasę podziemną, uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz obchodach rocznicowych Grudnia ’70 i 11 Listopada w Gdańsku. W latach 1978-1980 był działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. 
W 1976 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie i w tym samym roku poprzez Mariusza Muskata nawiązał kontakt ze środowiskiem opozycyjnym na Wybrzeżu. W latach 1977-1978 z inicjatywy Bogdana Borusewicza był kurierem dostarczającym do Gdańska prasę związaną z Komitetem Obrony Robotników oraz książki Wydawnictwa NOW-a z Warszawy. 
W latach 1978-1980 jako działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża organizował przerzut pism w skrytkach pociągu, uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz obchodach rocznicowych Grudnia 1970 r. i 11 Listopada, kolportował przed wiejskimi kościołami ulotki Komitetów Samoobrony Chłopskiej. W dniu 16.12.1978 r. przemawiał do zebranych pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Wielokrotnie zatrzymywany za działalność antykomunistyczną oraz prewencyjnie na 48 godzin.  W 1979 r. był współpracownikiem Biura Interwencyjnego Komitetu Samoobrony Społecznej KOR na Wybrzeżu i przewoził pieniądze dla represjonowanych. W latach 1979-1980 pracował w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku. Wiosną 1980 r. był nakłaniany do współpracy z SB, a następnie zwolniony z pracy. 
W dniu 14.08.1980 r. kolportował w kolejce miejskiej ulotki WZZ Wybrzeża wzywające do strajku w obronie zwolnionej z pracy w Stoczni Gdańskiej Anny Walentynowicz. Od września 1980 r. do września 1981 r. był zatrudniony w drukarni Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Gdańsk, następnie Zarządu Regionu. Na początku grudnia 1981 r. pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komisji Krajowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 6 lutego 1982 r.
Od sierpnia 1983 r. przebywał na emigracji w USA. Był sekretarzem polskiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego w Bostonie. Wraz z Pawłem Bąkowskim organizował imprezy wspomagające podziemną „Solidarność” w Polsce, a także współpracował z Radiem Wolna Europa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności