Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kudaj Jan

Jan Antoni Kudaj

ur. w 1951 roku w m. Marszywiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Jesienią 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Konstilana” w Konstantynowie Łódzkim i innych instytucjach na terenie miasta. 25 maja 1981 r. został wybrany do Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. W czasie stanu wojennego kontynuował działalność związkową, zajmując się m.in. pobieraniem składek i wypłatą świadczeń statutowych oraz inicjował zbiórki pieniężne na rzecz represjonowanych. Prowadził kolportaż prasy podziemnej, w tym „Biuletynu Łódzkiego”, „Solidarności Walczącej”, pisma „Solidarni. Wiadomości Wojenne” (od 1982 r.), „Głosu Łodzi” (od 1984 r.) i książek wydawanych w drugim obiegu. Współorganizował i uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami opozycji antykomunistycznej, brał udział w demonstracjach rocznicowych, współpracował z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele o.o. jezuitów w Łodzi. Był jednym z sygnatariuszy dokumentu informującego o wznowieniu jawnej działalności Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, podpisanego 11 września 1988 r. w kościele pw. św. Teresy w Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • L. Olejnik, Podziemne struktury NSZZ „Solidarność” w regionie Ziemi Łódzka w latach 1981-1989 [w:] Solidarność podziemna 1981-1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006
    • L. Próchniak, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka [w:] NSZZ „Solidarność’ 1980-1989, t. IV, Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010