Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bronisław Kazimierz Płocieniczak
ur. w 1942 roku w m. Sobiałkowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Pan Bronisław Płocieniczak od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Budowlanych „Bumar-Fadroma” we Wrocławiu. W okresie od 13 maja do 23 lipca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, a następnie od 4 do 22 listopada 1982 r. w Strzelinie. 
Po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną w strukturach nielegalnej „S” w FMB „Bumar-Fadroma”. Odpowiadał za kolportaż prasy Regionalnego Komitetu Strajkowego „S” Dolny Śląsk, organizował Msze za Ojczyznę. Od 1986 r. był członkiem Komisji Założycielskiej „S” we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1. W latach 1982–1989 angażował się w działalność Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej