Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmielowska Janina

Janina Jadwiga Chmielowska

ur. w 1954 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pani Janina Chmielowska była głównym organizatorem NSZZ „S” w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach, w zarządzie MKZ organizowała siatki łączności telexowej, serwis dziennika MKZ, spotkania, prelekcje, należała do Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, weszła w skład zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, była bliskim współpracownikiem Andrzeja Rozpłochowskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego była przewidziana do internowania w ramach akcji „Jodła”, ze względu na nieobecność w miejscu zamieszkania nie została zatrzymana. Pani Janina Chmielowska od kwietnia 1982 r. poszukiwana była listem gończym wystawionym przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie, poszukiwania prowadził Wydział Kryminalny KWMO w Katowicach. List gończy odwołany został dopiero w 1 VIII 1990 r. Wraz z wystawieniem listu gończego wniesiono  również zastrzeżenie wyjazdów poza granice kraju. 
Kontrola działalności Pani Janiny Chmielowskiej prowadzona była w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Elektra” oraz w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Ośmiornica”, z których wynika, że ww. w okresie ukrywania się od 1982 r. do 1990 prowadziła nadal działalność związkową, m.in. w ramach Solidarności Walczącej. Z notatek zawartych w ww. sprawach wynika, że prowadziła działalność nie tylko na terenie woj. katowickiego, ale również angażowała się w działalność Solidarności Walczącej na terenie Wrocławia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej