Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Radosław Łotoczko
ur. w 1948 roku w m. Czechów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

Był aktywnym członkiem opozycji na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. W dniu 15 grudnia 1981 r. został zatrzymany, a następnie na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. skazany na trzy lata pozbawienia wolności oraz na dwa lata pozbawienia praw publicznych. Został oskarżony o aktywny udział  w strajku okupacyjnym na terenie Zakładów Mechanicznych "Ursus" w Gorzowie Wlkp. Według sądu jako członek Komitetu Strajkowego "kierował informacją wewnątrzzakładową przy pomocy urzadzeń nagłaśniających, przez które wydawał dyspozycje uczestnikom strajku, informując równocześnie o sytuacji w innych zakładach na terenie Gorzowa". Karę pozbawienia wolności odbywał w różnych zakładach karnych m. in. we Wronkach, w Kaliszu i we Wrocławiu. Na podstawie decyzji z dnia 17 września 1982 r. ze względu na trudną sytuację rodzinną udzielono mu przerwy w odbywaniu kary. Do więzienia nie wrócił, w dniu 28 marca 1983 r. został warunkowo zwolniony. Po zwolnieniu z więzienia nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W latach 1987-1989 był inwigilowany przez SB w związku z inicjatywą reaktywowania Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" w Gorzowie Wlkp. z 18 października 1986 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN