Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górecki Dariusz

Dariusz Górecki

ur. w 1966 roku w m. Oleśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Na początku 1982 r., będąc uczniem pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu był inicjatorem utworzenia Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego. Członkowie UKOS drukowali we własnym zakresie i kolportowali na terenie bolesławieckich szkół średnich i na terenie Bolesławca własne ulotki, ale przede wszystkim współpracowali w działalności opozycyjnej z członkami podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pierwszą akcją, jakiej dokonali członkowie UKOS było wydrukowanie i rozpowszechnienie w marcu 1982 r. na terenie bolesławieckich szkół średnich ulotek przypominających o wydarzeniach Marca 1968. W okresie późniejszym rozpowszechniał ulotki przed rocznicami święta 11 Listopada i przed uroczystościami organizowanymi przez władze państwowe 1 Maja i 22 Lipca. Kolportował na terenie Bolesławca zakazane wydawnictwa, które otrzymywał od członków NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w niezależnym badaniu frekwencji podczas wyborów. W połowie lat 80. członkowie UKOS zebrali informacje o uczniach bolesławieckich szkół średnich, którzy zdecydowali się odbyć zastępczą służbę wojskową w ZOMO. Informacje te przekazano następnie członkom NSZZ „Solidarność” i opublikowano we wrocławskiej prasie podziemnej. W 1986 r. został członkiem Polskiej Partii Niepodległościowej. W tym samym roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizował struktury PPN w Krakowie i Małopolsce, we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Był przedstawicielem regionu małopolskiego w Centralnej Komisji Wykonawczej i Komisji Krajowej PPN. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Mariusz Olczak Łukasz Sołtysik, Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Bolesławcu 1980-1989, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławiec 2010
    • Łukasz Sołtysik, Region Jelenia Góra NSZZ „Solidarność”, w NSZZ „Solidarność” 1980-1989 t. 6 Polska południowa, red. Ł. Kamiński G. Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010