Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Makenson Robert

Robert Jerzy Makenson

ur. w 1954 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Węźle PKP Lublin, uczestnikiem ogólnopolskiej głodówki kolejarzy we Wrocławiu. Był internowany od 13 grudnia 1981 r. do 30 kwietnia 1982 r. Przebywał w ośrodkach przy Zakładzie Karnym we Włodawie i ZK Lublinie. Od 5 marca 1982 r. do odwołania wydano mu zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. W ramach represji został powołany do odbycia służby wojskowej i od 5 listopada 1982 r. do 24 grudnia 1982 r. przebywał w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyły one odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną. Nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W 1983 r. był współzałożycielem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.
Biogram opracowano na podstawie: