Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Franciszek Stasiczek
ur. w 1941 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

Pan Józef Stasiczek był pracownikiem KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. 
Brał udział w strajku okupacyjnym w dniach 14-17 XII 1981 r. w ww. zakładzie pracy. W dniu 30 XII 1981 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Piekary Śląskie wydało Orzeczenie, skazujące Pana Józefa Stasiczka na karę trzech miesięcy aresztu zasadniczego.  W rezultacie Pan Józef Stasiczek przebywał w następujących zakładach karnych: w Areszcie Śledczym w Zabrzu (31 XII 1981 r. – 7 I 1982 r.), Zakładzie Karnym w Krakowie-Nowej Hucie (7 -29 I 1982 r.), Zakładzie Karnym w Krakowie-Podgórzu (29 I -30 III 1982 r.). 
Należy zaznaczyć, iż z dniem 30 XII 1981 r. Dyrekcja KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich rozwiązała z Panem Józefem Stasiczkiem umowę o pracę bez wypowiedzenia.  W kwietniu 1982 r. Pan Józef Stasiczek został ponownie zatrudniony w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich, na zasadach nowoprzyjętych pracowników. 
Natomiast w sierpniu 1988 r. został członkiem Komitetu Strajkowego, utworzonego w dniu 19 VIII 1988 r. w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej