Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalita Adam

Adam Wiesław Kalita

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Student filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od jesieni 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek Zarządu NZS UJ. Redaktor naczelny studenckiego miesięcznika literackiego „Gołębnik”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach NZS. Współtwórca Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Organizator i uczestnik manifestacji. Zaangażowany w druk i kolportaż ulotek i innych druków podziemnych oraz organizację pomocy dla osób represjonowanych.
W dniu 4 marca 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony w dniu 25 lipca 1983 r.; postępowanie karne prowadzone przeciwko niemu umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN