Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kalita Adam
Adam Wiesław Kalita
ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016

Biogram

Student filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od jesieni 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek Zarządu NZS UJ. Redaktor naczelny studenckiego miesięcznika literackiego „Gołębnik”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach NZS. Współtwórca Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. Organizator i uczestnik manifestacji. Zaangażowany w druk i kolportaż ulotek i innych druków podziemnych oraz organizację pomocy dla osób represjonowanych.
W dniu 4 marca 1983 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony w dniu 25 lipca 1983 r.; postępowanie karne prowadzone przeciwko niemu umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej