Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Kazimierz Kopyść
ur. w 1940 roku w m. Wola Gułowska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016

Biogram

W dniu 27 kwietnia 1960 r. uczestnik walk w obronie krzyża znajdującego się na placu budowy pierwszego kościoła w Nowej Hucie. W dniu 28 kwietnia 1960 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Powiatowego dla Krakowa – Nowej Huty z dnia 2 lipca 1960 r. skazany na rok pozbawienia wolności (po apelacji wymiar kary zmniejszono do 6 miesięcy jednocześnie zawieszając jej wykonanie na okres 3 lat). Zwolniony w dniu 25 lipca 1960 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej