Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łakomy Stanisław

Stanisław Łakomy

ur. w 1940 roku w m. Siemkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 519/2014
Biogram
Stanisław Łakomy  w latach 1963-1985 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Rzeszowie. W sierpniu 1980 r. został przewodniczącym Komitetu Strajkowego w MPK oraz członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w tym przedsiębiorstwie, ponadto pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w MPK oraz wszedł w skład Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego był dwukrotnie internowany: od 13.12.1981 r. do 11.01.1982 r. oraz od 30.08.1982 r. do 11.09.1982 r. w ośrodkach odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Uhercach. W latach 1982-1989 wchodził w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” w Rzeszowie, pełniąc w 1989 r. funkcję jej wiceprzewodniczącego.
W ramach prowadzonej działalności m.in. organizował niezależne uroczystości rocznicowe oraz zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. W lipcu 1984 r. współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie. W związku z prowadzoną działalnością został w 1985 r. zwolniony z pracy, następnie przebywał na rencie. W 1989 r. działał w Komitecie Obywatelskim „Solidarność” w Rzeszowie.
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata przez Wydział V SB WUSW w Rzeszowie w latach 1982-1984, 1985-1987 oraz 1988-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN