Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ratajczak Ryszard

Ryszard Józef Ratajczak

ur. w 1938 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Ryszard Ratajczak w dniu 18 listopada 1956 r. był jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji, a działania podjęte przez tłum były wyrazem spontanicznego, wolnościowego zrywu przeciwko symbolowi reżimu oraz buntem wobec komunistycznego systemu politycznego.
Za powyższe, dnia 21 listopada 1956 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratora Miasta Bydgoszczy tymczasowo aresztowany.  Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 3 lat więzienia. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniach w Bydgoszczy, Potulicach, Wronkach oraz w Grudziądzu. Wyszedł na wolność dnia 4 grudnia 1958 r. na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 1958 r. o warunkowym zwolnieniu z reszty odbycia wymierzonej kary. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN