Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ratajczak Ryszard
Ryszard Józef Ratajczak
ur. w 1938 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Ryszard Ratajczak w dniu 18 listopada 1956 r. był jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, w czasie których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do zdemolowania radiostacji zagłuszającej sygnał rozgłośni antykomunistycznych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji, a działania podjęte przez tłum były wyrazem spontanicznego, wolnościowego zrywu przeciwko symbolowi reżimu oraz buntem wobec komunistycznego systemu politycznego.
Za powyższe, dnia 21 listopada 1956 r. został zatrzymany i postanowieniem Prokuratora Miasta Bydgoszczy tymczasowo aresztowany.  Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. został skazany na karę 3 lat więzienia. Karę pozbawienia wolności odbywał w więzieniach w Bydgoszczy, Potulicach, Wronkach oraz w Grudziądzu. Wyszedł na wolność dnia 4 grudnia 1958 r. na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 1958 r. o warunkowym zwolnieniu z reszty odbycia wymierzonej kary. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN