Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hofman Jerzy

Jerzy Hofman

ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Na początku lat 80. był pracownikiem Zakładu Transportu Przemysłu Lniarskiego w Wałbrzychu. W latach 1980-1981 zaangażował się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Dolny Śląsk Oddział w Wałbrzychu, m.in. jako przedstawiciel Komisji Transportowców brał udział w negocjacjach z ministerstwem dotyczących spraw socjalno-płacowych.
13 grudnia 1981 r. wziął udział w konspiracyjnym spotkaniu działaczy NSZZ „Solidarność”, następnie w przygotowywaniu plakatów nawołujących do masowych akcji protestacyjnych. W trakcie opracowywania plakatów  został zatrzymany wraz z innymi osobami na terenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Wałbrzychu. Po zatrzymaniu nie podpisał oświadczenia o zaprzestaniu działalności związkowej lecz zadeklarował, że będzie taką prowadził nadal. 15 grudnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu, pod zarzutem popełnienia czynu z art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym (kontunuowania działalności w zawieszonym NSZZ „S”) oraz sporządzania plakatów „godzących w ustrój PRL”.
4 stycznia 1982 r. został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, początek odbywania kary wyznaczono na dzień 13 grudnia 1981 r. Od 2 lutego 1982 r. był osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W wyniku rewizji prokuratora i obrońców sprawę skierowano do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy Izbę Wojskową, który nie uwzględnił rewizji obrońcy i orzekł 18 lutego 1982 r. o podwyższeniu kary do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 
1 grudnia 1982 r. uzyskał 6 miesięczną przerwę w odbywaniu kary, na podstawie postanowienia Sądu SOW we Wrocławiu z 26 listopada 1982 r. (ze względu na sytuację rodzinną). 25 lipca 1983 r. zastosowano wobec niego przepisy ustawy o amnestii, skracając pozbawienie wolności do 1 roku i 9 miesięcy.
Od 4 sierpnia 1983 był osadzony w AŚ w Wałbrzychu, a od 24 sierpnia 1983 r. w Zakładzie Karnym w Strzelinie, skąd został zwolniony 30 września 1983 r., na mocy postanowienia Sądu SOW z 23 września 1983 r., na czas oczekiwania na ułaskawienie. 27 grudnia 1983 r. został ułaskawiony przez Radę Państwa przez warunkowe zawieszenie wykonania reszty kary na okres próby 2 lat. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej