Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Reszka Bożena

Bożena Jadwiga Reszka

ur. w 1960 roku w m. Olsztynek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Pani Bożena Jadwiga Reszka – studentka Wydziału Geodezji w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1983 r. była aktywnym członkiem podziemnej organizacji opozycyjnej Niezależne Zrzeszenie Studentów. W 1981 r. uczestniczyła w strajku, podczas którego była członkiem komitetu redakcyjnego gazetki strajkowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, w dniu 14.12.1981 r. uczestniczyła w przejmowaniu materiałów poligraficznych z siedziby NSZZ „Solidarność” w ART w Olsztynie. Brała udział w spotkaniach działaczy podziemia. Wraz z dwoma studentami 13.05.1982 r. złożyła kwiaty pod byłą siedzibą
ZR Warmińsko-Mazurskiego, za co była zatrzymana i przesłuchiwana. W ramach operacji ,,Klon” Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła z nią rozmowę ostrzegawczo – profilaktyczną. Pani Bożena Jadwiga Reszka była aktywną działaczką Duszpasterstwa Akademickiego w Olsztynie i uczestniczyła w spotkaniach i pielgrzymkach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej