Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nawrocki Paweł

Paweł Maria Nawrocki

ur. w 1965 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Paweł Maria Nawrocki od początku 1982 r. do wiosny 1983 r. jako uczeń XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw, głównie czasopism takich jak: „Solidarni. Wiadomości Wojenne”, „Prześwit”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Łódzki”, „Tygodnik Mazowsze”, „Szaniec”, „KOS”, „Akcja Konspiracyjna” oraz przekazywał pieniądze i papier na konspiracyjną działalność wydawniczą. Był uczestnikiem patriotycznych manifestacji i mszy św. w intencji Ojczyzny odprawianych w kościele oo. jezuitów w Łodzi. 31.08.1982 r. wziął udział w demonstracji zorganizowanej na terenie Łodzi w związku z drugą rocznicą podpisania porozumień gdańskich, podczas której został dotkliwie pobity. Od 15 stycznia 1989 r. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (od lutego członek komisji rewizyjnej NZS na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego). W maju 1989 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym studentów UŁ.Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • P. Nawrocki, "Wspomnienie" [w] "Solidarność. 20 lat 1980-2000". Konkurs literacki. Antologia, red. M. Bauer, Łódź 2000
    • L. Próchniak, "Ziemia łódza i sieradzka" [w] "Stan wojenny w Polsce". red. A. Dudek, Warszawa 2003
    • L. Próchniak, "NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Łódzka" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989, t. IV, "Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010