Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jolanta Kluszczyńska

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Od 1980 r. działała w strukturach NSZZ „Solidarność” przy państwowym przedsiębiorstwie „Poczta Polska, Telegraf i Telefon”;  w 1984 r. przystąpiła do Konfederacji Polski Niepodległej. W wynajmowanym przez nią mieszkaniu w Łodzi przy ul. Lipowej od końca 1984 r. znajdowała się podziemna drukarnia KPN i Wydawnictwa Polskiego, przeniesiona w 1987 r. do siedziby przy ul. Nowotki. Zajmowała się kolportażem i drukiem nielegalnych wydawnictw, m.in. takich jak: kwartalnik „Droga” (organ prasowy KPN), „Kto prosił ruskie”, „Droga Krzyżowa”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • "Łódzka KPN. Od PRL do niepodległości", red. K. Chylak, M.Michalik, Łódź 2012