Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Łukasik

ur. w 1939 roku w m. Jedlanka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Był zaangażowany w działalność NSZZ RI „Solidarność” od 1981 r. do 1989 r. przez uczestnictwo we wszystkich akcjach organizowanych przez opozycję antykomunistyczną: brał udział w wyjazdach do Warszawy na Msze Święte odprawiane przez ks. Jerzego Popiełuszkę, był obecny na pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki, uczestniczył w pielgrzymkach papieskich, spotkaniach duszpasterskich struktur podziemnych w Leśnej Podlaskiej, Częstochowie, Siedlcach.  Ponadto od 1976 r. był zaangażowany w działalność związaną z budownictwem sakralnym na terenie wsi Dąbie. Zbierał na ten cel w 1976 r. pieniądze od mieszkańców, a w 1981 r. ubiegał się o budowę kaplicy w Wydziale Wyznań. W dniu 15.06.1987 r. został ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście w trybie przyspieszonym grzywną w wysokości 50 tysięcy zł i karą dodatkową w postaci przepadku dowodu rzeczowego, za „działanie zmierzające do wywołania niepokoju publicznego przez to, że wśród osób opuszczających Plac Defilad po uroczystościach z udziałem papieża Jana Pawła II wystawił na widok publiczny transparent z napisem «Kochamy prawdę, wierzymy w zwycięstwo, ufamy Bogu – Solidarność Łuków» tj. za czyn z art. 52 a par. 1 pkt. 2 kw”. Kolegium II instancji w dniu 23.07.1987 r. zmniejszyło karę grzywny do 35 tysięcy zł, orzekło przepadek transparentu oraz obarczyło Eugeniusza Łukasika kosztami postępowania w wysokości 1000 zł. Z tego powodu, Postanowieniem z dn. 16.06.1987 r. obowiązującym do 16.06.1989 r., zostały mu zastrzeżone wyjazdy za granicę do wszystkich krajów świata. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków