Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żegliński Józef

Józef Jan Żegliński

ur. w 1956 roku w m. Dąbrowa Górnicza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Pan Józef Żegliński jako członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. aktywnie działał w strukturach związkowych przy Kopalni Węgla Kamiennego „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu. Należał do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” powołanego w kopalni. 
Uczestniczył w kolportowaniu nielegalnego biuletynu informacyjnego zatytułowanego „CIOS”, który w latach 1983-1989 wydawała Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu. Z ramienia Komisji pełnił funkcję członka tzw. Komisji Interwencji. 
W październiku 1988 r. wszedł skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu, który złożył w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o rejestrację związku. 
Udzielał się także w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Sosnowcu. W  czasie transformacji ustrojowej został członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Sosnowcu, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej