Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kasprzyk  Krzysztof
Krzysztof Kasprzyk
ur. w 1960 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015

Biogram

Był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz przewodniczącym Tymczasowego Zarządu NZS. Utrzymywał kontakty z działaczami KSS „KOR” i KPN. Zajmował się rozpowszechnianiem i powielaniem literatury wydawanej przez Niezależną Oficynę Wydawniczą. Współpracował z działaczami NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. Był inspiratorem i współorganizatorem strajku okupacyjnego studentów WSP, który miał miejsce w dniach 24.11.1981 do 08.12.1981 r. Współredagował pismo studenckie „Reflektor”. Został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od dnia 13.12.1981 do dnia 05.07.1982 r. Należał do Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne. W roku 1983 zajmował się drukowaniem solidarnościowych kartek wielkanocnych. W kwietniu 1983 r. brał udział w manifestacji w Nowej Hucie. Kolportował ulotki i niezależną prasę, uczestniczył w akcjach ulotkowych w Kielcach i Starachowicach. W 1989 r. był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej Pracowników NSZZ „Solidarność” w Starachowicach. 

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010