Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaranowski Henryk

Henryk Jaranowski

ur. w 1937 roku w m. Tuszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, członkiem Konfederacji Polski Niepodległej, a od 1981 r. działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego od końca lutego do sierpnia 1982 r. kontynuował działalność w ramach grupy zajmującej się drukowaniem i kolportowaniem wydawnictw bezdebitowych, takich jak „Zawsze Solidarni” i „Jesteśmy”. Został tymczasowo aresztowany 6 sierpnia 1982 r. i przebywał w areszcie do końca procesu, tj. do 28 marca 1983 r. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 4 lat i grzywnę w wysokości 60000 zł. Sąd Najwyższy 7 lipca 1983 r. zmniejszył wymiar kary do 2 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie 10 sierpnia 1983 r., postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, karę anulowano na podstawie ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN