Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbankowski Bohdan

Bohdan Jerzy Urbankowski

ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 506/2014
Biogram
Był związany z niepodległościowym nurtem opozycji, w latach 1970-1973 był założycielem i członkiem grupy poetyckiej Nowego Romantyzmu, należał do Konfederacji Nowego Romantyzmu i w swej twórczości prezentował opozycyjne treści polityczne. W 1970 r. usiłował pozyskać chętnych do pisania dla wydawnictw zagranicznych, a w szczególności dla paryskiej „Kultury”. Utrzymywał kontakty z Leszkiem Moczulskim – aktywnym działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1979-1980 był związany z Konfederacją Polski Niepodległej. Od 1981 r. kierował grupą „Forum” przy warszawskim klubie studenckim „Hybrydy”. Członkowie tej grupy w swoich utworach krytykowali zasady ustroju w PRL oraz generalną linię partii komunistycznej. Organizował niezależne spotkania młodzieży ze środowiska studenckiego w Akademii Wychowania Fizycznego. Zarzucano mu wykorzystywanie do wrogich demonstracji politycznych spektakli teatralnych wystawianych w teatrze w Płocku. Z uwagi na jego działalność opozycyjną oraz przemycanie antysocjalistycznych poglądów i treści w publicystyce był wielokrotnie zwalniany z pracy i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN