Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brzozowski Jan

Jan Brzozowski

ur. w 1927 roku w m. Wyszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Jan Brzozowski we wrześniu 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Wola” w Zduńskiej Woli (przewodniczący Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej), a następnie wszedł w skład Zarządu Regionu Ziemi Sieradzkiej. 13.12.1981 r. został internowany w związku z zarzutem organizowania strajków w miejscu pracy oraz przynależnością w przeszłości do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i młodzieżowej organizacji niepodległościowej „Katyń”. Do 10.04.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Po wyjściu na wolność organizował pomoc dla internowanych i prowadził kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W latach 1982-1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN