Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmielina Janusz

Janusz Chmielina

ur. w 1949 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalurgicznych „Pomet” w Poznaniu. W sowim zakładzie pracy był jednym z głównych inicjatorów powstania struktur Związku a także organizatorem strajków. W latach 1980-1981  był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W związku z prowadzoną działalnością 14 maja 1982 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, gdzie przebywał do chwili zwolnienia w dniu 10 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności