Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bartoszewska Zofia
Zofia Bartoszewska
ur. w 1934 roku w m. Józefowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Absolwentka w roku 1953 Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu. Podczas  Poznańskiego Czerwca 1956 r., jako pielęgniarka zatrudniona w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu, niosła pomoc rannym demonstrantom. Od września 1980 r. współpracowała z poznańską „Solidarnością”.  Współorganizowała Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Poznaniu, była członkiem Komisji Zakładowej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Grunwald oraz Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia w Wielkopolsce, następnie Prezydium Ogólnokrajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia. Po 13 grudnia 1981 r. kolportowała wydawnictwa podziemne, m. in. „Obserwatora Wielkopolskiego”. 4 sierpnia 1982 r. została skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.  W 1986 r. została zwolniona z pracy. W latach 1984–1989 była zaangażowana w organizowanie pomocy charytatywnej i medycznej dla osób represjonowanych i ich rodzin. W sierpniu 1988 r. została zatrzymana za udział w strajku w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań, gdzie zapewniała opiekę medyczną strajkującym. W 1989 r. organizowała Komitet Obywatelski Osiedla Lecha-Czecha w Poznaniu. Była współzałożycielką Stowarzyszenia Poznański Czerwiec.          

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989. Tom 1, Warszawa 2010