Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bartoszewska Zofia

Zofia Bartoszewska

ur. w 1934 roku w m. Józefowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Absolwentka w roku 1953 Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu. Podczas Poznańskiego Czerwca 1956 r., jako pielęgniarka zatrudniona w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu, niosła pomoc rannym demonstrantom. Od września 1980 r. współpracowała z poznańską „Solidarnością”. Współorganizowała Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Poznaniu, była członkiem Komisji Zakładowej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Grunwald oraz Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia w Wielkopolsce, następnie Prezydium Ogólnokrajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia. Po 13 grudnia 1981 r. kolportowała wydawnictwa podziemne, m. in. „Obserwatora Wielkopolskiego”. 4 sierpnia 1982 r. została skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. W 1986 r. została zwolniona z pracy. W latach 1984–1989 była zaangażowana w organizowanie pomocy charytatywnej i medycznej dla osób represjonowanych i ich rodzin. W sierpniu 1988 r. została zatrzymana za udział w strajku w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań, gdzie zapewniała opiekę medyczną strajkującym. W 1989 r. organizowała Komitet Obywatelski Osiedla Lecha-Czecha w Poznaniu. Była współzałożycielką Stowarzyszenia Poznański Czerwiec.     

Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989. Tom 1, Warszawa 2010