Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesława Teresa Bielawska

ur. w 1953 roku w m. Głuszyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Pani Wiesława Teresa Bielawska w okresie od grudnia 1981 r. do kwietnia 1989 angażował się w działalność opozycyjną na terenie Głuszycy. W miejscu pracy współpracowała ze zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” oraz tworzyła Tymczasową Komisję Koordynacyjną. Ponadto zajmowała się kolportażem prasy podziemnej, a także organizowała bibliotekę wydawnictw drugiego obiegu. Brała udział w wielu akcjach plakatowych i ulotkowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej