Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leon Żbikowski

ur. w 1941 roku w m. Brzezienko Stare
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Leon Żbikowski był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Fabryce Maszyn Budowlanych „Bumar” w Mrągowie. Organizował tam i  uczestniczył w strajkach. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal prowadził działalność związkową. Był współorganizatorem Tymczasowej Komisji Zakładowej. Kilkakrotnie zatrzymywano go i przesłuchiwano. Kolportował także prasę podziemną. 27 lutego 1982 r. został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z powodu zakłócenia porządku i spokoju w miejscu pracy w dniu 22 lutego 1982 r. (na podstawie Dekretu o stanie wojennym). W latach 1982-1986 pozostawał bez pracy. W listopadzie 1986 r. został ponownie zatrudniony w FMB „Bumar”, jednak na gorszych warunkach pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN