Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Andrzej Doruch
ur. w 1965 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

Janusz Doruch prowadził działalność opozycyjną w latach 1983 - 1989.
Był członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. Zajmował się kolportażem i wydawaniem biuletynu RMN „Szaniec” oraz innych pism podziemnych. 
W latach 80. brał udział w pielgrzymkach na Jasną Górę, podczas których rozprowadzał „bibułę” wśród pielgrzymów. 
Do 1989 r. był kurierem prasy opozycyjnej z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków