Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Korczak Krzysztof

Krzysztof Korczak

ur. w 1962 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017
Biogram
Krzysztof Korczak prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1990. 
Był działaczem Solidarności, następnie Solidarności Walczącej, organizatorem i uczestnikiem akcji opozycyjnych, autorem oraz kolporterem prasy niezależnej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy. Współorganizował i przeprowadzał akcje plakatowania miasta w rocznice Sierpnia ’80. 
Był zaangażowany w tworzenie oraz kolportaż tygodnika ,,Jedność” oraz pisma ,,Gryf”. Od 1985 r. był członkiem Solidarności Walczącej, współorganizatorem jej szczecińskiego oddziału, a także łącznikiem z kierownictwem we Wrocławiu. Jako jeden z czołowych działaczy środowiska opozycyjnego, brał udział w wielu akcjach ulotkowych, demonstracjach czy akcjach demontażu komunistycznych tablic.
W dniu 13.12.1989 r. przemawiał pod pomnikiem Ofiar Grudnia ’70. 
 Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną, pozostawał w zainteresowaniu szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej