Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Majewski Józef

Józef Jerzy Majewski

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Józef Jerzy Majewski od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, od października pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej „Solidarności” w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Polesie w Łodzi. W latach 1981–1988 działał w Konfederacji Polski Niepodległej (w 1981 r. był wiceprzewodniczącym Okręgu Łódź Górna, w latach 1986–1988 wiceprzewodniczącym Obszaru III). Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpowszechniał podziemne pisma „Przedwiośnie” i „Jesteśmy” oraz zajmował się drukiem i  kolportażem biuletynu „Zawsze Solidarni”. 10.08.1982 r. został zatrzymany i do 28.03.1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Łodzi. W tym samym dniu Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w procesie szesnastu działaczy KPN skazał go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 40 tys. zł grzywny. W latach 1982–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN