Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Makiel Andrzej

Andrzej Makiel

ur. w 1953 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Andrzej Makiel (1953-2014) pracował w Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych Polskich Kolei Państwowych w Przemyślu. Był założycielem, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej przy odcinkach Łączności Przewodowej i Zabezpieczenia Ruchu PKP w Przemyślu. Pełnił również funkcje przewodniczącego Komitetu Założycielskiego i członka tymczasowych władz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Przemyślu oraz członka Prezydium Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Południowo-Wschodnim NSZZ „Solidarność” w Przemyślu.
W dniach od 13.12.1981 r. do 13.02.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną, między innymi kolportował nielegalne ulotki oraz działał charytatywnie w Komitecie Pomocy Internowanym i Uwięzionym istniejącym przy parafii św. Trójcy w Przemyślu.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1986 oraz w 1989 r. Objęty był również zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984 wniesionym przez Wydział II SB KWMO w Przemyślu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN