Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczepański Jarosław

Jarosław Alojzy Szczepański

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Jarosław Alojzy Szczepański jako student był związany z nielegalną organizacją młodzieżową „Ruch Jezusowy”/„Ruch Wolnych Ludzi” działającą w latach 1971-1972 na terenie Gdańska. Funkcjonariusze SB podejrzewali go również o działania konspiracyjne na terenie Lublina m.in. w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw. Od lipca 1980 r. pracował jako dziennikarz „Słowa Powszechnego” w Rzeszowie.
We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcje: przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia PAX, członka Zarządu Regionu oraz członka Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Na przełomie lat 1980/1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w byłej siedzibie WRZZ w Rzeszowie jako rzecznik prasowy Komitetu Strajkowego oraz redaktor biuletynu strajkowego „Trwamy”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w dniach od 13.12.1981 r. do 13.03.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, a następnie w dniach od 30 sierpnia do 11 września 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach.
Po zwolnieniu z internowania przez kilka lat pracował „dorywczo”. W tym czasie był związany z RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie i w ramach działalności opozycyjnej m.in.: w 1982 r. współredagował biuletyn „Solidarność Trwa”, w latach 1984-1985 współpracował z biuletynem „Trwamy”, współorganizował obchody rocznicowe Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oraz spotkania promujące kulturę niezależną w ośrodkach kultury chrześcijańskiej i duszpasterstwach środowiskowych regionu rzeszowskiego. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1990. Objęto go także zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych wniesionym przez Wydział IV SB WUSW w Rzeszowie w latach 1985-1987 oraz Wydział V SB WUSW w Rzeszowie w latach 1987-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN