Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jęczkowiak Jacek
Jacek Rajmund Jęczkowiak
ur. w 1957 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011

Biogram

Uczestniczył w proteście robotniczym 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Tego dnia został zatrzymany i pobity w trakcie tzw. „ścieżek zdrowia”. Dnia 27 czerwca 1976 r. został skazany w trybie przyspieszonym przez Sąd Rejonowy w Radomiu na 3 miesiące aresztu, w którym przebywał do 31 lipca 1976 r. Natomiast 27 sierpnia 1976 r. został ponownie skazany przez Sąd na 2 lata pozbawienia wolności i 3000 zł grzywny. W kolejnej instancji Sąd Wojewódzki w Radomiu wyrokiem z 23 lutego 1977 r. złagodził wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu poprzez warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej