Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Anna Stanek

ur. w 1947 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Od powstania NSZZ „Solidarność” była aktywną działaczką związkową, zaangażowaną w tworzenie struktur związku w oświacie. Była członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca Komisji Zakładowej w Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie, gdzie pracowała jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. Jednocześnie była redaktorem pisma „Solidarność Nauczycielska”. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechała działalności w podziemnej Solidarności Nauczycielskiej. W ramach działającej przy Tymczasowym Zarządzie Regionu Komisji Socjalnej NSZZ „Solidarność” w latach 1983-1989 była zaangażowana w organizowanie w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin członków „Solidarności”, w ramach akcji letniej „Wakacje z Bogiem”. Za organizowanie tej akcji została aresztowana w dniu 23.06.1986 r. Wraz z innymi osobami związanymi prowadzeniem akcji letniej „Wakacje z Bogiem” objęta była postępowaniem prokuratorskim. W 1989 r. została wiceprzewodniczącą Biura ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Zarządu Regionu Środkowowschodniego „Solidarności”. Z powodu swej działalności była inwigilowana, wzywana na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywana na 48 godzin zaś w jej domu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Zenobia Kitówna Nasz jest ten dzień. Nauczyciele Regionu Środkowo-Wschodniego wobec komunizmu w latach 1980-1989, IPN, Sandomierz 2011
    • Józef Kaczor „Wakacje z Bogiem” Podziemne kolonie „Solidarności” 1982-1989 w: Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Pa-weł Gach, Lublin 2006
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN