Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Michalczyk

ur. w 1955 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pan Kazimierz Michalczyk, pracownik Centrum Komputerowych Systemów Automatyki Pomiarów „Mera – Elwro”, został postrzelony na ulicy Legnickiej we Wrocławiu w dniu 31 sierpnia 1982 r. w trakcie rozpędzania przez milicję (ZOMO) demonstracji   zorganizowanej w drugą rocznicę podpisania „Porozumień sierpniowych”. Dwa dni później zmarł w wyniku doznanych obrażeń. 
Jego pogrzeb, który odbył się 7 września 1982 r. na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu stał się manifestacją patriotyczną.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej