Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Bolesław Żołędziewski
ur. w 1950 roku w m. Wambierzyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Pan Stanisław Żołędziewski był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” przy Kombinacie Budownictwa Ogólnego „Zagłębie” w Sosnowcu. Po ogłoszeniu stanu wojennego rozpoczął wraz z grupą byłych członków związku podziemną działalność polegającą na organizowaniu druku i kolportażu ulotek. Na potrzeby działalności udostępnił również swoje mieszkanie. 
Pod koniec października 1982 r. został powołany do służby wojskowej, którą odbywał w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu od dnia 8 XI 1982 r. W międzyczasie władze odkryły działalność grupy kolportującej ulotki i dnia 14 XII 1982 r. Pan Stanisław Żołędziewski został aresztowany na terenie jednostki wojskowej. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach z dnia 27 I 1983 r. został uznany winnym stawianych mu zarzutów z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym i skazany na 1 rok i sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę 25 tysięcy złotych. Tego samego dnia został zwolniony z aresztu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej