Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Leśniak Zbigniew

Zbigniew Jan Leśniak

ur. w 1950 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Pracownik Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Jesienią 1980 r. czynny przy tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Nowym Sączu, a następnie działacz nowosądeckiej Delegatury związku. Brał udział w druku „Informatora” Delegatury „Solidarności” w Nowym Sączu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach związku. Zaangażowany w kolportaż ulotek oraz prasy podziemnej, w tym „Wiadomości Nowosądeckich”. 
W dniu 8 lutego 1982 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 6 maja 1982 r. skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Zwolniony w dniu 20 kwietnia 1983 r. po uzyskaniu przerwy w odbywaniu kary (pozostałą część darowano na mocy przepisów amnestyjnych).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej