Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Kliszewicz

ur. w 1965 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Andrzej Kliszewicz podjął działalność po 13 grudnia 1981 r. w nieformalnej grupie opozycyjnej w Kętrzynie w składzie: Tomasz Kosior, Jarosław Lipka, Marek Kosior, Tadeusz Arłukowicz, Wojciech Dumara, Jarosław Żukowski, Piotr Musiał, Franciszek Szewczyk. Początkowo działalność opozycyjna polegała na sporządzaniu i kolportażu ulotek, których treść zawierała sprzeciw wobec aresztowania Jarosława Lipki i Tomasza Kosiora. Zaangażował się także w organizację Mszy św. za Ojczyznę oraz pielgrzymki do Świętej Lipki. W 1985 r. po aresztowaniu Adama Dydzińskiego, Jerzego Wielickiego, Andrzeja Romaniuka i Dariusza Ławrytana kontynuował działalność  opozycyjną,  ponownie sporządzał i kolportował ulotki. W latach 1985 – 1989 rozpowszechniał także prasę niezależną: „Monit”, „Nasze Wiadomości” i inne, a od 1987 r. „Larwę” – pismo Federacji Młodzieży Walczącej” Warmii i Mazur. Brał udział w spotkaniach organizowanych przez Federację Młodzieży Walczącej Warmii i Mazur, pielgrzymkach oraz manifestacjach w Gdańsku i w Warszawie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków