Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duda Marian

Marian Władysław Duda

ur. w 1951 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Jest absolwentem Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po ukończeniu studiów w 1975 r. był wikariuszem w parafiach: Rudnikach, Żytniowie, Częstochowie. W latach 1978-1980 r. był członkiem Komitetu ds. peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji częstochowskiej. W 1979 r. wszedł w skład Komitetu Organizującego Pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. W listopadzie i grudniu 1981 r. był duszpasterzem strajkujących studentów Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W ramach duszpasterstwa akademickiego będąc inicjatorem i opiekunem niezależnej działalności społeczno-kulturalnej studentów do 1989 r. prowadził wykłady naukowe oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. pomagał członkom byłej „Solidarności" w tworzeniu ponownych, ale już konspiracyjnych form działania. W latach 1982-1983 r. współorganizował i działał w Duszpasterstwie Osób Pozbawionych Wolności i ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, przekształconego w Diecezjalny Komitet Pomocy Bliźniemu. W latach 1988-1989 był współzałożycielem Katolickiego Związku Akademickiego „Emaus" i jego pierwszym kapelanem, a od 1989 r. był współorganizatorem Regionalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Częstochowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN