Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Artur Podkowiński

ur. w 1949 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Zdzisław Artur Podkowiński był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” od samego początku jego istnienia. Wszedł jako wiceprzewodniczący do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, jak również był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Ponadto był aktywnym członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz Konfederacji Polski Niepodległej. W związku z prowadzeniem aktywnej działalności związkowej i politycznej został w dniu 13.12.1981 r. internowany i przebywał w ośrodkach odosobnienia w Radomiu, Kielcach i Rzeszowie-Załężu. W dniu 11.06.1982 r. był jednym z głównych organizatorów kilkugodzinnego buntu około 40 internowanych na terenie Ośrodka Odosobnienia w Kielcach. Po wyjściu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Pan Zdzisław Artur Podkowiński był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany m.in. w związku ze śledztwem w sprawie gromadzenia i kolportażu nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej